Artikel 169: Vervulling tusschentijds openvallende Plaatsen

168
Artikel 169
170

Alle tusschentijds openvallende Plaatsen worden volgends de vooraf bepaalde wijze, vervuld.