Artikel 184: Onschendbaarheid Leden

183
Artikel 184
185

Het Uitvoerend Bewind roept, in geenerlei geval de Leden van eenig Departementaal Bestuur, ter verändwoording, persoonlijk vóór zig.