Artikel 186: Daggeld

185
Artikel 186
187

Zij genieten een Daggeld van zeven Guldens ieder, zonder boven dien iet meer, dan zuiver verschot in reekening te mogen brengen. Ieder Lid in Commissie zijnde, kan zijne reiskosten en verteeringen als verschot bereekenen, mids niet hooger, dan tot zeven Guldens daags.