Artikel 193: Eisen aan Leden Gemeente-Bestuur

192
Artikel 193
194

De Leden van een Gemeente-Bestuur moeten zijn stembevoegd, ten volle vijf-en-twintig Jaaren Oud, en, ten minste zederd de laatste vijf Jaaren, gewoond hebbende in die Gemeente, tot welker Bestuur zij geroepen zijn.