Artikel 199: Berechting misdrijven van Leden

198
Artikel 199
200

Zij worden, in geval van eenig door hun begaan misdrijf, te regt gesteld voor het Crimineel Departementaal Geregtshof, waartoe derzelver Gemeente behoort.