Artikel 21: Procedure wanneer Eerste Kamer form niet in acht neemt

20
Artikel 21
22

Indien, uit het hoofd van eenig toegezonden Besluit aan de Tweede Kamer, niet blijkt, dat de voorgeschreven form in acht genomen, of de onverwijlde noodzaaklijkheid door de Eerste Kamer verklaard is, weigert dezelve haare bekragtiging, zonder den inhoud het besluit zelf in overweging te nemen, en zend dat aan de Eerste Kamer terug.