Artikel 27: Tweede Kamer neemt tegenbedenkingen Eerste Kamer in overweging

26
Artikel 27
28

De Tweede Kamer neemt, in zoodanig geval, de nadere bedenkingen der Eerste Kamer, op den tweeden dag, na die te hebben ontvangen, in overweging.