Artikel 15: Aanstelling Secretaris

14
Artikel 15
16

De aanstelling van den gemelden Secretaris geschied door het Uitvoerend Bewind, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam goedgekeurd.