Artikel 5: Erkenning eigendom Bezitteren Kerklijke Goederen

4
Artikel 5
6

Alle andere Kerklijke Goederen, door vrijwillige gift, erfmaaking, inzameling of aankoop bij eenig Kerkgenootschap verkregen, worden als het Wettig eigendom der Bezitteren erkend, en als zoodanigen, aan hun verzekerd.