Artikel 7: Voordduring der openbaare Inrigtingen van Onderwijs

6
Artikel 7
8

Alle openbaare Instituuten, ter bevordering der Wetenschappen, in deze Republiek bij de aanneming dezer Staatsregeling aanwezig, blijven op denzelfden voet voordduuren, tot dat daaromtrend, door het Uitvoerend Bewind, eenig voorstel van verëndering aan het Vertegenwoordigend Lichaam gedaan, en door Hetzelve zal worden goedgekeurd.