Belofte voor de Leden van het Wetgevend Lichaam

: Belofte voor de Leden van het Wetgevend Lichaam

"Ik belove plechtiglyk, dat ik als Lid van het Wetgevend Lichaam, achtervolgens de Staatsregeling,

  • het belang des Bataafschen Volks met al myn vermogen zal helpen bevorderen,
  • deszelfs regten zal helpen handhaven,
  • my oprechtelyk en naarstiglyk zal kwyten van alle plichten,

my in myne betrekking, opgelegd; zonder my daar van immer te laten wederhouden, om lief en leed, gunst of ongunst, beloften of geschenken, noch eenige andere zaken;

en dat ik, op geenerlei wyze, zal medewerken of helpen besluiten tot eenig ontwerp, strekkende ter invoering van Erflijke waardigheden, of afwykende van de gronden eener Volksregeering bij Vertegenwoordiging."