Artikel 3: Iegelyk kan doen en verrichten alles wat hem behaagt, binnen de grenzen volgens de Wet

2
Artikel 3
4

Een iegelyk kan doen en verrichten alles wat hem behaagt, maar blyft wegens alle zyne daden, zoo wel als wegens het verspreiden zyner gevoelens, verantwoordelyk volgens de Wet.