Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Dit fonds heeft tot doel ervoor te zorgen dat er in Nederland veel verschillende persorganen naast elkaar bestaan, denk bijvoorbeeld aan kranten en radio-omroepen. Het fonds bestaat sinds 16 september 1974. Het werd opgericht onder de naam Bedrijfsfonds voor de Pers, maar kreeg op 1 juli 2007 de naam Stimuleringsfonds voor de Pers.

Het Stimuleringsfonds voor de pers richt zich op de pers die van belang is voor de informatievoorziening en opinievorming. Het fonds verleent subsidies in de vorm van kredieten of uitkeringen voor persorganen die gericht zijn op culturele en etnische minderheden, ten behoeve van afzonderlijke persorganen, of aan onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in het belang van de persbedrijfstak. Ook draagt het Stimuleringsfonds financieel bij aan het mogelijk maken van de publicatie van boeken met een journalistiek onderwerp. Verder houdt het fonds zich bezig met verrichten of laten uitvoeren van onderzoek naar het functioneren van de pers.

De oorspronkelijke functie - financiële ondersteuning van noodlijdende persorganen - komt in praktijk zelden tot nooit meer voor. Doordat veel media onderdeel zijn geworden van grote bedrijven, worden die in eerste aanleg verantwoordelijk geacht voor financiële steun.

Het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt geleid door een bestuur, bijgestaan door een bureau. De vaste medewerkers van het bureau worden benoemd door het bestuur. Sinds 1 januari 1988 functioneert het fonds op basis van de Mediawet als een zelfstandig bestuursorgaan i. In deze hoedanigheid kan het fonds dus zelfstandig beslissingen nemen over financiële steunverlening.