Economische groei

Doorgaans wordt met economische groei de groei van het bruto binnenlands product (BBP) bedoeld. De economische groei geeft weer met hoeveel procent het BBP is gegroeid ten opzichte van de voorgaande periode. Als de economie in een bepaald jaar bijvoorbeeld groeide, betekent dat dat het BBP in dat jaar groter was dan het jaar daarvoor. In het algemeen worden de economische groeicijfers gecorrigeerd voor inflatie.

Door prijsstijgingen groeit het BBP in nominale termen meestal meer dan in reële termen. Economische groei door hogere prijzen is in die zin geen werkelijke economische groei. Om deze reden wordt er dan ook gekeken naar de reële economische groei, waarin prijsontwikkelingen niet worden meegeteld.

Een economie kan ook krimpen. De economische groei is in dat geval negatief. Dit komt niet zo heel vaak voor, maar door de gevolgen van de kredietcrisis rond 2008-2009 kregen veel landen daar wel mee te maken hier mee te maken. In geval van economische krimp wordt ook wel van een recessie gesproken. Volgens statistici moet er sprake zijn van een aantal opeenvolgende kwartalen met negatieve groei om van een recessie te spreken.