Ter Horst start maatschappelijke discussie over burgerschap

dinsdag 2 juni 2009

Minister Ter Horst i heeft met aanbieding aan maatschappelijke organisaties van de publicatie 'Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen' de aftrap gegeven voor een maatschappelijke discussie over burgerschap.

De discussie moet leiden tot heldere maatschappelijke spelregels, die beter worden begrepen en nageleefd. Elementen daarvan zijn: respect, betrokkenheid bij elkaar, toekomstgerichtheid en inzet voor de samenleving. De overheid streeft naar meer sociale samenhang, gemeenschapszin en solidariteit.

Er moet een Handvest Verantwoordelijk Burgerschap komen en burgers en organisaties krijgen de mogelijkheid daarover meningen te geven en ideeën aan te dragen. Daarvoor komt er een website en worden er regionale conferenties georganiseerd.

Het Handvest valt onder een breder project 'democratie en burgerschap', waarvan onder meer versterking van de Grondwet en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat onderdeel zijn.

bron: persbericht ministerie van BZK