Artikel 54: Formulier bij betrekkingen en handelingen tot en met de Vergadering

53
Artikel 54
55

In alle Zijne betrekkingen en handelingen tot en met de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, komt hij voor onder den Individueelen naam van Raadpensionaris. De Voordragten, door hem aan de Vergadering gedaan, beginnen met het navolgend formulier:

De Raadpensionaris aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, Yertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest.