Vierde Afdeeling, Van de Departementale- en Gemeente-Besturen

Inhoudsopgave van deze pagina:

62: Mandaat Departementale Besturen

De Departementale Besturen zijn belast met het doen uitoefenen der Wetten en bevelen, welke aan hun van wegens het Gouvernement worden gegeven.

63: Huishoudelijke belangen der gemeenten

De Gemeente-Besturen zijn bevoegd tot het regelen van hunne huishoudelijke belangen, op den voet en wijze bij de Wet bepaald.

64: Immuniteit Leden Gemeente-Bestuur

Leden van Gemeente-Besturen kunnen onder geen voorwendzel in Persoon voor het Departementaal Bestuur tot verantwoording worden opgeroepen; zij kunnen alleen wegens misdrijf of verzuim in hunne Bediening, voor het Departementaal Geregtshof worden te regt gesteld.