Vierde Afdeeling, Van de Departementale- en Gemeente-Besturen

Inhoudsopgave van deze pagina:

62.

Mandaat Departementale Besturen

De Departementale Besturen zijn belast met het doen uitoefenen der Wetten en bevelen, welke aan hun van wegens het Gouvernement worden gegeven.

63.

Huishoudelijke belangen der gemeenten

De Gemeente-Besturen zijn bevoegd tot het regelen van hunne huishoudelijke belangen, op den voet en wijze bij de Wet bepaald.

64.

Immuniteit Leden Gemeente-Bestuur

Leden van Gemeente-Besturen kunnen onder geen voorwendzel in Persoon voor het Departementaal Bestuur tot verantwoording worden opgeroepen; zij kunnen alleen wegens misdrijf of verzuim in hunne Bediening, voor het Departementaal Geregtshof worden te regt gesteld.