Artikel 10: Uitsluitend gebruik Hollandsche Taal voor officiële publicaties

9
Artikel 10
11

De Hollandsche Taal zal bij voortduring, uitsluitender wijze, gebruikt worden voor de Wetten, Publicatiën, Ordonnantiën, Vonnissen, en voor alle andere publieke Documenten, zonder eenige uitzondering.