Tweede Afdeeling. Van den Godsdienst

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Gelijke bescherming aan alle Godsdiensten, uitoefening van Godsdienst binnen kerkmuren

De Koning en de Wet verleenen gelijke bescherming aan alle de Godsdiensten, welke in den Staat worden uitgeoefend; door hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld wordt, betreffende de Organisatie, de Bescherming, en de uitoefening van alle Eerediensten.

Alle uitoefening van Godsdienst, wordt binnen de Muren der Kerken van alle de verschillende gezindheden bepaald.

2.

Koning geniet vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst

De Koning geniet in zijne Paleizen, mitsgaders in alle Plaatsen, alwaar hij resideeren zal de vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst.