Van de voogdij van de Vorst

Inhoudsopgave van deze pagina:

19: Meerderjarigheid

De Souvereine Vorst is meerderjarig, als Zijn achttiende jaar vervuld is.

20: Beraming voogdij

Ingevalle van minderjarigheid, staat de Souvereine Vorst onder de voogdij van personen uit het Vorstelijk Huis en eenige aanzienlijke inboorlingen van den Lande. Deze voogdij wordt vooraf beraamd door zijnen voorganger en de Staten Generaal.

21: Regeling voogdij zonder schikking vooraf

Indien de schikking, betreffende de voogdij, door onvoorziene omstandigheden te voren niet mogt gemaakt zijn, wordt daarin door de Staten Generaal op dezelfde wijze, als in het vorig artikel, voorzien, met overleg, zoo veel mogelijk, van eenige der naaste bloedverwanten uit den Vorstelijk Huize.

22: Buitengewone vergadering Staten Generaal bij het overlijden van den Souvereinen Vorst

Bij het overlijden van den Souvereinen Vorst vergaderen de Staten Generaal zonder eenige oproeping. De leden, welke zich, na verloop van acht dagen na den sterfdag, in de residentie bevinden, openen de buitengewone vergadering.