Derde Afdeeling. Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

87: Reis- en verblijfkostenvergoeding

De leden der Eerste Kamer genieten voor reis- en verblijfkosten 's jaarlijks eene som van f 3 000.

88: Eed Leden Eerste Kamer

Bij het aanvaarden hunner waardigheid, leggen zij in handen van den Koning af dezelfde eeden, als voor de leden der Tweede Kamer zijn bepaald, ieder op de wijze zijner godsdienstige gezindheid.

89: Voorzitter

De Voorzitter van de Eerste Kamer wordt door den Koning benoemd, om het Voorzitterschap gedurende den tijd van het openen tot het sluiten der zitting waar te nemen.