Eerste Afdeeling. Van de zamenstelling der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

79: Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.

80: Twee Kamers

De Staten-Generaal bestaan uit twee Kamers.

81: Aantal en herkomst Leden Tweede Kamer

Eene dier kamers bestaat uit 58 leden, benoemd door de Staten der Provinciën, te weten: voor

Noord-Braband 7.

Gelderland 6.

Zuid-Holland 12.

Noord-Holland 10.

Zeeland 3.

Utrecht 3.

Vriesland 5.

Overijssel 4.

Groningen 4.

Drenthe 1.

Hertogdom Limburg 3.

58 leden.

82: Koning benoemt Leden van de Eerste Kamer; Eisen Leden

De andere kamer, welke den naam van Eerste draagt, is zamengesteld uit niet minder dan twintig en niet meerder dan dertig leden, den vollen ouderdom van veertig jaren bereikt hebbende, welke door den Koning voor hun leven benoemd worden, en gekozen uit hen, die door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den Lande behooren.