Wat doen de Nederlanders in het Europees Parlement?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 20 juli 2009.

Sophie in 't VELD (ALDE, NL) is 2e ondervoorzitter in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en Peter van DALEN (ECR, NL) bekleedt dezelfde functie in de commissie vervoer en toerisme. Bovendien is ook bekend in welke commissies de overige Nederlandse Europarlementariërs zetelen.

I. Commissie buitenlandse zaken (76 leden)

 • Johannes Cornelis van BAALEN (ALDE, NL)
 • Bastiaan BELDER (EFD, NL)
 • Barry MADLENER (NA, NL)
 • Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL)

plaatsvervangers:

 • Emine BOZKURT (S&D, NL)
 • Marije CORNELISSEN (GREENS/EFA, NL)
 • Marietje SCHAAKE (ALDE, NL)

I. A. Subcommissie mensenrechten (30 leden)

 • Thijs BERMAN (S&D, NL)
 • Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL)

plaatsvervangers:

 • Bastiaan BELDER (EFD, NL) 
 • Esther de LANGE (EPP, NL) 

I.B. Subcommissie veiligheid en defensie (30 leden)

 • Johannes Cornelis van BAALEN (ALDE, NL)

II. Commissie ontwikkelingssamenwerking (30 leden)

 • Thijs BERMAN (S&D, NL)

plaatsvervangers:

 • Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL) 
 • Judith SARGENTINI (GREENS/EFA, NL) 

III. Commissie internationale handel (29 leden)

 • Geen Nederlandse leden

plaatsvervanger:

 • Bastiaan BELDER (EFD, NL) 

IV. Begrotingscommissie (44 leden)

 • Daniël van der STOEP (NA, NL)

plaatservangers:

 • Bastiaan BELDER (EFD, NL) 
 • Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL) 

V. Commissie begrotingscontrole (29 leden)

 • Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL)

plaatsvervangers:

 • Thijs BERMAN (S&D, NL)
 • Wim van de CAMP (EPP, NL)
 • Cornelis de JONG (GUE/NGL, NL)

VI. Commissie economische en monetaire zaken (48 leden)

 • Corien WORTMANN-KOOL (EPP, NL)

plaatsvervangers:

 • Thijs BERMAN (S&D, NL) 
 • Sophie in 't VELD (ALDE, NL) 
 • Barry MADLENER (NA, NL) 

VII. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (50 leden)

 • Marije CORNELISSEN (GREENS/EFA, NL)

plaatsvervanger:

 • Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL)

VIII. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (64 leden)

 • Bas EICKHOUT (GREENS/EFA, NL)
 • Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL)
 • Esther de LANGE (EPP, NL)
 • Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL)

plaatsvervangers:

 • Judith A. MERKIES (S&D, NL) 
 • Daniël van der STOEP (NA, NL) 

IX. Commissie industrie, onderzoek en energie (55 leden)

 • Judith A. MERKIES (S&D, NL)

plaatsvervangers:

 • Johannes Cornelis van BAALEN (ALDE, NL) 
 • Louis BONTES (NA, NL) 
 • Lambert van NISTELROOIJ (EPP, NL) 

X. Commissie interne markt en consumentenbescherming (39 leden )

 • Toine MANDERS (ALDE, NL)
 • Laurence J.A.J. STASSEN (NA, NL)

plaatsvervangers:

 • Wim van de CAMP (EPP, NL) 
 • Cornelis de JONG (GUE/NGL, NL) 

XI. Commissie vervoer en toerisme (45 leden)

 • Peter van DALEN (ECR, NL)

plaatsvervangers:

 • Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE, NL)
 • Laurence J.A.J. STASSEN (NA, NL)
 • Corien WORTMANN-KOOL (EPP, NL)

XII. Commissie regionale ontwikkeling (49 leden)

 • Lambert van NISTELROOIJ (EPP, NL)

XIII. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (45 leden)

 • Geen Nederlandse leden

plaatsvervangers:

 • Bas EICKHOUT (GREENS/EFA, NL) 
 • Esther de LANGE (EPP, NL) 

XIV. Commissie visserij (24 leden)

 • Geen Nederlandse leden

XV. Commissie cultuur en onderwijs (32 leden)

 • Marietje SCHAAKE (ALDE, NL)

XVI. Commissie juridische zaken (25 leden)

 • Geen Nederlandse leden

plaatsvervanger:

 • Toine MANDERS (ALDE, NL) 

XVII. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (55 leden)

 • Louis BONTES (NA, NL)
 • Emine BOZKURT (S&D, NL)
 • Wim van de CAMP (EPP, NL)
 • Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE, NL)
 • Cornelis de JONG (GUE/NGL, NL)
 • Judith SARGENTINI (GREENS/EFA, NL)
 • Sophia in 't VELD (ALDE, NL)

XVIII. Commissie constitutionele zaken (25 leden)

 • Geen Nederlandse leden

XIX. Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (35 leden)

 • Emine BOZKURT (S&D, NL)
 • Marije CORNELISSEN (GREENS/EFA, NL)
 • Sophia in 't VELD (ALDE, NL)

plaatsvervangers:

 • Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL)
 • Corien WORTMANN-KOOL (EPP, NL)

XX. Commissie verzoekschriften (35 leden)

 • Judith A. MERKIES (S&D, NL)

De procedure voor de benoeming van de plaatsvervangers is anders dan die voor de benoeming van de volwaardige leden van de commissies. Over de leden stemt de plenaire vergadering, op basis van een voorstel van de Conferentie van voorzitters. Daarnaast kunnen de fracties en niet-ingeschrevenen voor elke commissie een aantal vaste plaatsvervangers aanwijzen dat overeenkomt met het aantal gewone leden dat de verschillende fracties en de niet-ingeschreven leden in de betrokken commissies vertegenwoordigt (artikel 187 van het reglement). Over die benoemingen hoeft de voorzitter alleen te worden geïnformeerd. Daarom kunnen de namen van de plaatsvervangers nog worden gewijzigd.

REF. : 20090720IPR58592