Elfde Hoofdstuk. Van Veranderingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

196: Grondwetswijziging wordt per wet verklaard

Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er grond bestaat om het voorstel, zoo als zij het vaststelt, in overweging te nemen.

197: Ontbinding Kamers; Wijzigingen aangenomen bij twee derde meerderheid

Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der uitgebragte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet voorgestelde verandering aannemen.

198: Geen Grondwetswijziging gedurende een Regentschap

Geene verandering in de Grondwet of in de erfopvolging, mag gedurende een Regentschap worden gemaakt.

Herziening van 1884

Gedurende een Regentschap kan in de troonopvolging geene verandering in de Grondwet worden gebragt. (Staatsblad 1884-228 en 229, 5 december 1884)

199: Afkondiging grondwetswijzigingen

De veranderingen in de Grondwet, door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plegtig afgekondigd en bij de Grondwet gevoegd.