Vijfde Hoofdstuk. Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf.

Inhoudsopgave van deze pagina:

152: Regelend optredende lichamen

De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, ten einde regelend op te treden.

De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden door de wet geregeld.

153: Verordenende bevoegdheid

De wet kan aan deze lichamen verordenende bevoegdheid geven.

154: Besluiten van deze lichamen

De besluiten van deze lichamen, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd volgens regels bij de wet te stellen.

De wet kan bepaalde besluiten dezer lichamen aan goedkeuring onderwerpen, volgens door haar te stellen regels.