Grondwet van 1953: nieuwe regeling buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening van 1953

In 1953 werden grondwetsbepalingen ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen veranderd. Dat was het enige van de zeven ingediende voorstellen dat de eindstreep haalde.

Het voorstel om het ledental van de Tweede Kamer uit te breiden, sneuvelde bij de tweede lezing. Bij de eerste lezing was de uitbreiding van de Eerste Kamer al afgewezen.

3.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

Grondwetskamer

2.341

31-10-1951

ingetrokken

       

Nieuwe rechtsorde

2.341

31-10-1951

20-2-1952: 51-36 (tegen ARP, CHU, CPN, VVD, SGP)

7-5-1952: verworpen (tegen ARP, CHU, VVD, CPN)

     

uitbreiding aantal leden EK

2.341

31-10-1951

20-2-1952: 67-20 (tegen CHU, VVD (muv 1 lid), CPN

7-5-1952: verworpen 21-29 (tegen CHU, CPN. 9 KVP, 8 PvdA, 3 ARP)

     

uitbreiding aantal leden TK

2.341

31-10-1951

20-2-1952: 67-20 (tegen CHU, VVD (muv 1 lid), CPN

7-5-1952: 27-23 (tegen CHU, CPN. 6 PvdA, 4 KVP, 4 ARP)

2.700

23-7-1952: 76-15 (tegen CHU, VVD (muv 1 lid)

31-7-1952: verworpen, geen 2/3e meerderheid 28-17 (tegen CHU, VVD, 3 KVP, 4 ARP, 1 PvdA)

verlaging minimum leeftijd TK en Prov. Staten

2.341

31-10-1951

20-2-1952: 63-24 (tegen ARP, CHU, SGP, Welter, 1 KVP, 1 VVD)

7-5-1952: verworpen (tegen KVP (muv 7 leden), 7 PvdA, ARP, CHU)

     

handhaving minimum leeftijd EK

2.341

31-10-1951

20-2-1952: 73-14 (tegen VVD, CPN, 1 PvdA)

7-5-1952: 43-7 (tegen CPN, 3 PvdA, 1 KVP)

     

buitenlandse betrekkingen (internationale rechtsorde, stilzwijgende goedkeuring verdragen, afwijken Grondwet met 2/3 meerderheid)

2.374

1-12-1951

19-3-1952: 72-10 (tegen CPN, SGP, Welter)

7-5-1952: 44-5 (tegen CPN, 2 VVD)

2.700

2-12-1952: 66-7 (tegen CPN, SGP, 1 KNP)

20-5-1953: 37-4 (tegen CPN)

leeftijdsgrens TK

2.341

4-1-1952

ingetrokken

       

vervallen artt. 198 en 199 (krijgsmacht)

2.399

4-1-1952

ingetrokken

       
  • a.s.=met algemene stemmen