Dit jaar geen miljoenennota onder embargo voor de pers

vrijdag 4 september 2009

Premier Balkenende i heeft besloten dat er dit jaar geen embargoregeling komt voor de Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat de pers vooraf niet de beschikking krijgt over de Miljoenennota 2010 en de begrotingen voor 2010. Eerste en Tweede Kamerleden krijgen wel de beschikking over de stukken zodat zij zich op Prinsjesdag kunnen voorbereiden. Elke fractie ontvangt de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag een aantal exemplaren van de kabinetsplannen.

Afgelopen jaren bleek de pers steeds weer de kabinetsplannen onder ogen te kunnen krijgen, ondanks een embargo-regeling. Balkenende was daar zo boos over dat in 2007 niemand, zelfs de Kamerleden niet, voorafgaand aan Prinsjedag de beschikking over de stukken kreeg. Kamerleden waren toen, naar eigen zeggen, niet in staat adeqaat op de regerinsplannen te kunnen reageren. Op het moment van het uitspreken van de Troonrede en van het presenteren van de Miljoenennota hadden ze deze namelijk nog niet kunnen bestuderen.

Toen in 2008 de embargoregeling weer werd ingevoerd bleek één landelijke krant daar niet aan mee te willen doen. Vervolgens publiceerde diezelfde krant op basis van 'vrije nieuwsgaring' de zaterdag voorafgaande aan Prinsjesdag een bijlage geheel gewijd aan de kabinetsplannen, waarbij breeduit werd geciteerd uit de Miljoennennota.

In overleg met de voorzitters van beide Kamers heeft de premier nu gekozen voor een regeling waarbij Kamerleden de stukken onder geheimhouding krijgen.

bron: brief minister-president aan voorzitter Tweede Kamer dd. 3 september 2009