Staatscommissie-De Beaufort (1905-1906)

Deze Staatscommissie werd op 23 oktober 1905 ingesteld door het kabinet-De Meester. Voornaamste taak was het zoeken van een oplossing van de vraag hoe de kiesrechtuitbreiding moest worden geregeld. Voorzitter was het conservatief-liberale Tweede Kamerlid (en oud-minister) mr. W.H. de Beaufort.

De commissie bracht een verdeeld advies uit over het kiesrecht, waarbij de meerderheid voorstelde een blanco artikel in te voeren. Daardoor zou aan de 'gewone' wetgever worden overgelaten wie er kiesrecht kregen en zou daarvoor niet langer herziening van de Grondwet nodig zijn.

Tot uitwerking van haar voorstellen kwam het niet.

1.

Samenstelling

De commissie bestond, naast mr. W.H. de Beaufort, uit vijf leden.

Leden:

 

naam

functie(s)

politieke kleur

mr. E. Fokker

oud-Tweede Kamerlid

liberaal

mr. J. de Louter

hoogleraar

liberaal

mr. J. Oppenheim

hoogleraar

liberaal

jhr.mr. G.L.M.H. Ruijs van Beerenbrouck

Commissaris der Koningin

Rooms-Katholieken

jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman)

Tweede Kamerlid, hoogleraar

antirevolutionair

mr. J.J. Willinge

Eerste Kamerlid

liberaal