Staatscommissie-Oppenheim (1913-1914): Nieuw kiesstelsel

De Staatscommissie-Oppenheim werd op 15 november 1913 ingesteld door het kabinet-Cort van der Linden. Zij moest advies uitbrengen over het nieuwe kiesstelsel. De commissie bracht op 25 mei 1914 verslag uit. Op basis van het advies diende het kabinet een wetsvoorstel in tot invoering van het algemeen mannenkiesrecht en van de evenredige vertegenwoordiging.

1.

samenstelling.

Voorzitter was staatsraad en hoogleraar mr. J. Oppenheim en ondervoorzitter het Rooms-Katholieke Tweede Kamerlid mr. J.A. Loeff. Secretaris van de commissie was mr.dr. W.G.A. baron van Sonsbeeck.

Leden:

 

naam

functie(s)

politieke kleur

jhr.mr. D.J. de Geer

Tweede Kamerlid

CHU

mr.dr. J. van Gelein Vitringa

rechter

partijloos

mr. J.A. van Gilse

oud-Tweede Kamerlid

VDB

mr.dr. D.A.P.N. Koolen

Tweede Kamerlid

RKSP

mr.dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg

oud-Tweede Kamerlid

ARP

mr. G. Nijpels

advocaat

liberaal

mr. P. Rink

Tweede Kamerlid

liberaal

W.H. Vliegen

Tweede Kamerlid

SDAP