Grondwet van 2006: verruiming onderwijsbepaling over samenwerking

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 2006

In 2006 werd de grondwettelijke bepaling over onderwijs gewijzigd ( artikel 23 i).

De regering vond het wenselijk om ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven tot samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Daartoe is in 2006 is de grondwettelijke bepaling over onderwijs gewijzigd ( artikel 23 i). Aan het slot van de eerste volzin, van het vierde lid, werd 'aantal scholen' vervangen door: 'aantal openbare scholen'. Aan de tweede volzin werd 'al dan niet in een openbare school' toegevoegd.

3.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

onderwijs (samenwerkingsscholen)

28.081 i

8-11-2001

7-2-2002: (tegen CDA, CU, SGP)

26-3-2002: (tegen CDA, CU, SGP)

28.726 i

6-4-2006: a.s.

 

14-3-2006: (tegen CU, SGP)

  • a.s.=met algemene stemmen