Verzet in politiek tegen artikel 23 lijkt toe te nemen

woensdag 18 november 2009

De Utrechtse wethouder Rinda den Besten bepleit in een artikel in Trouw afschaffing van artikel 23 van de Grondwet. Volgens haar past de verzuilde inrichting van het onderwijs niet meer in de huidige samenleving. Met name het door christelijke scholen kunnen weigeren van kinderen wijst zij af.

Bij de Tweede Kamerfracties van SP en VVD lijkt de bereidheid om de discussie over artikel 23 te openen inmiddels aanwezig te zijn. Ook in de partij van Den Besten, de PvdA, en bij staatssecretaris Dijksma i lijkt artikel 23 minder een vast gegeven te zijn dan voorheen.

bron: Trouw, 18 november 2009