Oprichting zelfstandige organisatie voor staatsbelangen in financiële instellingen

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 27 november 2009.

Het kabinet is bereid een beheersorganisatie op te richten om belangen van de Staat in financiële instellingen te beheren en af te stoten. Gekozen wordt voor een organisatie met voldoende zelfstandigheid op basis van een wettelijke grondslag. De organisatie krijgt als taak tijdelijke overheidsinvesteringen in gesteunde financiële instellingen te beheren. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de duurzame waarde en vervolgens het afstoten van die investeringen. Daarbij staat het belang van de belastingbetaler voorop.

Met het instellen van een beheersorganisatie zou uitvoering worden gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Weekers. Aan deze motie ligt de wens ten grondslag te komen tot een transparante belangenafweging, een geloofwaardige exitstrategie en zakelijk, niet-politiek beheer. Daarom is gekozen voor een autonome organisatie met een wettelijke grondslag.

De organisatie zal de tijdelijke overheidsinvesteringen in Fortis Bank Nederland, ABN AMRO en ASR Nederland beheren. Als de kapitaalverstrekkingen aan ING, Aegon of SNS-Reaal (de zogenoemde securities) worden omgezet in aandelen, zal ook het beheer van deze investeringen aan de beheersorganisatie worden opgedragen.

De zeggenschap over eventuele nieuwe kapitaalssteun zal bij regering en parlement blijven. De minister van Financiën stelt de exitstrategie van de Staat vast na overleg met het beheersorgaan. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in een exitmandaat. De beheersorganisatie voert de exitstrategie vervolgens uit binnen de grenzen van het exitmandaat.

Het kabinet stelt vast dat, afhankelijk van het verloop van het wetgevingstraject, de beheersorganisatie in het derde kwartaal van 2010 operationeel zou kunnen zijn.