Kabinetsreactie op Commissievoorstel EU-2020 - opvolger Lissabonstrategie

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2010.

Nederland pleit voor leiderschap en ambitie om de Europese economieën weer op gang te krijgen. Zowel de nationale als de Europese hervormingsagenda's moeten zich met name richten op duurzame groei en banen. Dit vereist meer investeringen in onderwijs en training, in kennis en innovatie, in ICT, in duurzaamheid en in groene economie.

Daarnaast zijn hervormingen onontkoombaar om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, sociale stelsels en potentiële groei veilig te stellen en te voorkomen dat de kosten van nu worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Dit stellen minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Timmermans i van Europese Zaken in reactie op de Europese consultatie voor de EU-2020 strategie; de opvolger van de huidige Lissabonstrategie.

Ook vindt het kabinet dat er strakker de hand moet worden gehouden aan het uitvoeren van de economische strategieën in de verschillende EU-lidstaten i. Het kabinet is niet voor sancties, maar vindt wel dat landen meer gebruik moeten maken van de mogelijkheid om van elkaar te leren en dat duidelijker moet worden aangeven hoe de lidstaten deze strategieën in praktijk brengen. Als landen het niet goed doen, moeten ze worden aangesproken. Het kabinet pleit dan ook voor een gelimiteerd aantal concrete, meetbare en nationaal gedifferentieerde doelen.

Een welvarende, duurzame en inclusieve maatschappij in 2020 vereist een strategie voor economische groei en structurele hervormingen en het erkennen van de noodzaak van budgettaire discipline. Economieën moeten beter bestand worden tegen economische schokken. Duurzame, innovatieve, efficiënte oplossingen zijn van belang om de crisis achter ons te laten en ons te begeven op het pad naar duurzame welvaart.