Titel XXII: Toerisme

Artikel 195

 • 1. 
  De Unie zorgt voor aanvulling van het optreden van de lidstaten in de toerismesector, met name door bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen van de Unie in die sector.

In dit verband is het optreden van de Unie gericht op:

 • a) 
  het bevorderen van een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven in deze sector;
 • b) 
  het stimuleren van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door uitwisseling van goede praktijken.
 • 2. 
  Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de bijzondere maatregelen vast ter aanvulling van de acties die in de lidstaten worden ondernomen om de in dit artikel genoemde doelstellingen te verwezenlijken, met uitsluiting van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.