Oekraïne heeft gekozen

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel, gepubliceerd op dinsdag 9 februari 2010, 3:24, column.

De afgelopen dagen was ik in Oekraïne om daar de verkiezingen waar te nemen. Volgens de internationale waarnemers zijn die verkiezingen eerlijk verlopen. Vijf jaar geleden was dat anders en werden er via protesten op straat nieuwe verkiezingen afgedwongen. Nu kiezen de Oeraïners dezelfde man die toen aan de kant werd gezet: Viktor Janoekovitsj. Met enkele procenten meer won hij van Julia Timosjenko. Wat gaat dit betekenen voor Oekraïne en de relatie met Europa?

Om te beginnen zal de toenadering van Oekraïne tot de Europese Unie niet versnellen. Timosjenko beloofde de kiezers EU-lidmaatschap binnen vijf jaar, maar dat was natuurlijk een loze belofte. Janoekovitsj is meer gericht op Rusland en dat is ook niet raar gezien zijn Russische achtergrond en de ligging van Oekraïne. Het land moet vooral niet dezelfde fout maken als Georgië en aansturen op spanning met de grote buurman. Daarom is het ook verstandig dat Janoekovitsj de plannen om zijn land lid te maken van de NAVO in de koelkast zet. Of Janoekovitsj de juiste man op de juiste plaats is om het land verder te democratiseren, te verlossen van de corruptie en economisch te ontwikkelen, moeten we afwachten. Dat is natuurlijk ook meer een oordeel dat het Oekraïnse parlement toekomt.

Deze verkiezingswaarneming was heel anders dan bij de Doemaverkiezingen twee jaar terug in Rusland. Daar waren we amper welkom, hier werden we met open armen ontvangen. Daar hing een geur van oneerlijkheid rond de verkiezingen, hier was alles tot in de puntjes controleerbaar en goed geregeld. Het zal wel weer even duren voordat ik opnieuw een waarnemersmissie kan doen. Het gewone Kamerwerk gaat natuurlijk voor en er staat nog heel wat op de agenda. De kabinetsreactie op het rapport Davids over Irak, wel of niet blijven in Afghanistan en natuurlijk die enorme bezuinigingen. Dit wordt het spannendste jaar van deze kabinetsperiode daar ben ik van overtuigd. Maar om te beginnen gaan we campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. En bij verkiezingen geldt: Alle hens aan dek. Net als de overige fractieleden ga ik de komende weken dan ook veel het land in.