Eerste Kamer behandelt Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 16 februari 2010.

De Eerste Kamer heeft vandaag het debat over het wetsvoorstel

De Kamer heeft ingestemd met de conceptbrief ( EK 32.218/32.219, C ) aan de Europese Commissie inzake de asielrichtlijnen (COM(2009) 551 en 554)

    • Richtlijn betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming ( dossier 2.1.38 )
    • Voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) ( dossier 2.1.39 )

Meer informatie over deze richtlijnen is te vinden op www.europapoort.nl .