De Hoop Scheffer-leerstoel

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel, gepubliceerd op donderdag 18 februari 2010, 4:09, column.

Oud-minister Jaap de Hoop Scheffer heeft geen cent spijt van zijn steun aan de Amerikaanse inval in Irak. Sterker nog, over het ontbreken van een legitimatie voor de oorlog zegt hij: “Ik was en ben van mening dat de redenering wél valide was.” Hij zou het dus zo weer doen. En dat terwijl alle volkenrechtdeskundigen het erover eens zijn dat er geen rechtvaardiging was voor die oorlog. De Hoop Scheffer vindt ook dat de Tweede Kamer volledig is ingelicht terwijl de Commissie Davids ondubbelzinnig heeft blootgelegd dat de regering belangrijke informatie aan de Kamer heeft onthouden. Zo is er selectief gewinkeld in de rapporten van de inlichtingendiensten en werd het Amerikaanse verzoek om militaire steun geheim gehouden. De halve waarheid vertellen is ook onvolledig informeren. Normaal gesproken geldt dat als een politieke doodzonde. Zou De Hoop Scheffer nog minister zijn, dan zouden we hem zeker wegsturen.

Maar De Hoop Scheffer is weg. Hij is nu hoogleraar ‘Vrede, Recht en Veiligheid’ in Leiden. Een hoogleraar die aan studenten uit moet leggen hoe het internationaal recht werkt, maar zelf de illegale oorlog in Irak blijft goedpraten.Geen wonder dat studenten en docenten in Leiden nu met terugwerkende kracht in opstand komen tegen de benoeming van De Hoop Scheffer op deze leerstoel. Hoogleraar Rien van IJzendoorn schrijft in universiteitskrant Mare dat De Hoop Scheffer op een ongemakkelijke stoel zit en veel zitvlees nodig zal hebben. Hoogleraar Joop van Holsteyn vraagt zich af wat De Hoop Scheffer aan de universiteit te zoeken heeft, academische kwalificaties heeft hij niet. Volgens Van Holsteyn heeft De Hoop Scheffer de leerstoel als ‘cadeautje’ gekregen. Een schrijvende student vraagt ondubbelzinnig om het ontslag van De Hoop Scheffer als hoogleraar.

De leerstoel die De Hoop Scheffer bezet is vernoemd naar de eminente hoogleraar internationaal recht Peter Kooijmans. Kooijmans is van mening dat het niet aan individuele VN-lidstaten is om naleving van resoluties van de Veiligheidsraad af te dwingen, indien daartoe door de Raad zelf niet wordt op opgeroepen. Dat heeft Amerika wel gedaan, met politieke rugdekking van Nederland, op initiatief van De Hoop Scheffer. Gezien de felle kritiek van De Hoop Scheffer op Davids zal hij zich niet veel aantrekken van de bezwaren van collega professors en studenten. Het initiatief ligt dan bij de universiteit. Zij kan de Kooijmans-leerstoel beter omdopen tot de De Hoop Scheffer-leerstoel. Dan is voor iedereen duidelijk dat je bij die colleges onjuist en onvolledig wordt gedoceerd op gebied van vrede, recht en veiligheid.