Boek verschenen over Pieter Jelles Troelstra

vrijdag 19 februari 2010

Omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra werd geboren, is van de hand van Piet Hagen een nieuwe biografie over deze Friese politicus verschenen. Het boek is gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer gepresenteerd.

Onder de titel "Politicus uit hartstocht", wordt het leven van Troelstra beschreven, zowel zijn persoonlijke leven, als zijn dichterschap en zijn rol als socialistisch voorman en politicus.

Troelstra was één van de markantste Nederlandse politici. Als grondlegger en leider van de SDAP i bewoog hij zich steeds op de grens van parlementaire en buitenparlementaire strijd. Hoewel dit soms tot spanningen in eigen kring leidde, behield hij altijd een enorme populariteit onder zijn volgelingen.

bron: www.arbeiderspers.nl