Voorstel (tweede lezing) over constitutionele toetsing ingediend

vrijdag 12 maart 2010

Femke Halsema i heeft, nu de Tweede Kamer mede vanwege de grondwetsherziening wordt ontbonden, een voorstel tot herziening van de Grondwet ingediend. Dit is de tweede lezing van haar voorstel om de bevoegdheid op te nemen voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen. De overwegingswet was op 25 februari 2009 in het Staatsblad geplaatst.

bron: kamerstuk 32.334, nrs. 1-3