Einde aan spoedzorg op Walcheren?

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2010.

16 maart 2010, spoeddebat - De acute ziekenhuiszorg niet overplaatsen van Vlissingen naar Goes. Dat verzoek richten Van Gerven (SP), Zijlstra (VVD) en Van Gent (GroenLinks) aan volksgezondheidsminister Klink.

De minister wil echter niet aan dat verzoek voldoen: "Soms vereist goede zorg concentratie van voorzieningen". Na 2010 rijden er geen ambulances meer naar het ziekenhuis in Vlissingen. De acute zorg wordt namelijk overgeplaatst naar Goes. Volgens Van Gerven zijn hierdoor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg op Walcheren in het geding. Maar minister Klink wijst op het oordeel van de gezondheidsinspectie dat alleen met een bepaalde mate van concentratie goede zorg kan worden geboden.

"Ik baseer mij op dat oordeel", aldus de minister. Motie De Kamer heeft unaniem een motie van SGP'er Van der Vlies aangenomen waarin staat dat er op Walcheren een klein maar volwaardig ziekenhuis moet zijn. Vrijwel alle woordvoerders vragen aan de minister wat hij met die motie gaat doen. Klink beaamt dat spoedeisende zorg altijd zo dicht mogelijk in de buurt moet zijn. "Maar als kwaliteit en bereikbaarheid op gespannen voet met elkaar staan, kies ik voor kwaliteit", benadrukt de minister.

Drie kwartier Als de acute zorg van Vlissingen naar Goes gaat, kunnen patiënten dan wel binnen drie kwartier in het ziekenhuis zijn? Vrijwel alle woordvoerders benadrukken dat die norm overal in het land moet gelden. Kan elke Zeeuw de benodigde zorg krijgen, ook in het toeristenseizoen?, vraagt Smilde (CDA). Ik sta er garant voor dat de norm van drie kwartier wordt gehaald, antwoordt minister Klink. Hij wijst er nog op dat een ambulance een standplaats heeft op de kop van Walcheren. De Kamer stemt 23 maart over de moties die bij dit debat zijn ingediend.