Crisis- en herstelwet aangenomen en overig nieuws

Met dank overgenomen van Eerste Kamer i, gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2010.

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na hoofdelijke stemming met 48 stemmen voor en 17 stemmen tegen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA en de PvdA stemden voor.

Voorafgaand aan de stemmingen over bovengenoemde wetsvoorstellen werd eerst gestemd over een groot aantal moties die tijdens het plenaire debat over de wetsvoorstellen werden ingediend. De uitkomst van deze stemmingen treft u hier aan.

De Kamer heeft de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.