Zorgen over gebruik antibiotica

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 24 maart 2010.

24 maart 2010, debat - "Een tikkende tijdbom". Zo kwalificeert Thieme (PvdD) het gebruik van antibiotica in de pluimveesector. Vrijwel alle fracties maken zich zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid en pleiten voor een terughoudend gebruik.

Het kabinet deelt die zorgen en laat daarom actief en onaangekondigd controleren. Het (preventief) gebruik van antibiotica in de pluimveesector is omstreden en een antibioticum als Ceftiofur is uit volksgezondheidsoogpunt verboden. Hoe kan het dat dit middel nog steeds wordt gebruikt? vragen Atsma (CDA), Thieme en Van der Vlies (SGP). "Antibioticum is een wondermiddel en dat moet het blijven", benadrukt Waalkens (PvdA).

"Alleen curatief gebruiken", meent Graus (PVV). Landbouwminister Verburg is het met de Kamer eens dat een terughoudend beleid nodig is en dat onreglementair gebruik van antibiotica niet kan. 20% Het kabinet wil dat de sector ervoor zorgt dat het antibioticagebruik in 2011 met 20% is verminderd. Snijder (VVD) ziet er graag een schepje bovenop. "Boterzacht", vindt Polderman (SP), die meent dat het kabinet de regie moet nemen. Waalkens zegt dat vrijblijvendheid een gepasseerd station is.

Minister Verburg is duidelijk: "Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks". Als zij niet tevreden is over de plannen van de sector, komt zij zelf met maatregelen. Resistent Kippen kunnen resistentie ontwikkelen tegen antibiotica, maar volgens Snijder hoeft de liefhebber van een kippenbout zich geen zorgen te maken. Zij baseert zich daarbij op bevindingen van het RIVM. "RIVM-directeur Coutinho eet zelf nog steeds kip", beaamt volksgezondheidsminister Klink. Hij erkent overigens de problemen die resistentie met zich kunnen meebrengen en wacht het onderzoek af dat deskundigen hiernaar momenteel instellen. Wel wil hij nog kwijt dat artsen in andere EU-landen vaker antibiotica voorschrijven dan Nederlandse artsen.

Dubbelrol

Dat dierenartsen zowel antibiotica voorschrijven als verkopen, is naar de mening van Dibi (GroenLinks), Polderman (SP) en Thieme een slechte zaak. Die dubbelrol prikkelt de dierenartsen immers om zoveel mogelijk antibiotica voor te schrijven. Maar Verburg voelt weinig voor een ontkoppeling. Zij wijst erop dat ook dan dierenartsen voor hun inkomen afhankelijk blijven van veehouders. Bovendien dreigt het gevaar van illegale levering via internet en buitenlandse bedrijven. Verburg vestigt haar hoop op de komende diergeneesmiddelenautoriteit. De Kamer stemt op 30 maart over de moties die bij dit debat zijn ingediend.