Kamer voor lesbevoegdheid bij bachelordiploma

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 25 maart 2010.

25 maart 2010, wetsvoorstel - Een welkome oplossing voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Zo ziet een meerderheid in de Kamer het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) om mensen met een bachelordiploma een beperkte lesbevoegdheid te geven.

Tegenstanders denken dat het voortgezet onderwijs erdoor verslechtert. Het voortgezet onderwijs kampt met een lerarentekort. Een oplossing biedt volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt een beperkte lesbevoegdheid voor mensen die een wetenschappelijke bacheloropleiding met een educatieve minor hebben voltooid. Zij mogen lesgeven in het vmbo-t en in de eerste drie jaren van havo en vwo.

VVD, CDA en PvdA roemen de voordelen van deze educatieve minor. Academici maken hierdoor kennis met het onderwijs en worden verleid om ook voor hun eerstegraadsbevoegdheid te gaan. Kwaliteitsverlies Niet de hele Kamer is enthousiast.

De kwaliteit van het onderwijs en het aanzien van de leraar gaan omlaag met deze uitbreiding van de lesbevoegdheid, voorspellen Jasper van Dijk (SP) en Dibi (GroenLinks). Zij vinden net als Van der Vlies (SGP) dat een bacheloropleiding met een educatieve minor slechts een voorlopige bevoegdheid mag geven; binnen enkele jaren moeten studenten alsnog een educatieve master afronden. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil studenten daartoe niet verplichten, wel verleiden. De Kamer stemt 30 maart over het wetsvoorstel.