Mr. M. (Malik) Azmani

foto Mr. M. (Malik) Azmani
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Malik Azmani (1976) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement voor de VVD, waarvoor hij lijsttrekker was. Hij maakt deel uit van de fractie Renew Europe. De heer Azmani was van 17 juni 2010 tot 7 juni 2019 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte als procesvertegenwoordiger bij de IND in Zwolle en was lid van de directie van de IND in Rijswijk. Hij was gemeenteraadslid in Ommen van 2010 tot 2014. Van 2013 tot 2016 was hij tevens lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. De heer Azmani was als Kamerlid onder meer woordvoerder asiel, migratie. In 2014-2018 was hij voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. In het Europees Parlement zit hij in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Malik (Malik)

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 20 januari 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2008

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • senior procesvertegenwoordiger, directie Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordiging, IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), van 2003 tot 2006
 • unit manager, directie Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordiging, IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te Zwolle, van 2006 tot 2009
 • lid directie, Klantdirectie Regulier Sociaal IND (immigratie- en naturalisatiedienst), van 2009 tot juni 2010
 • lid gemeenteraad van Ommen, van 11 maart 2010 tot 27 maart 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 11 juni 2019
 • lid Europees Parlement, vanaf 2 juli 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 november 2014 tot 26 september 2018
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Riga, 1 en 2 februari 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2010-2012 woordvoerder sociale zaken (o.a. pensioenen, arbeidsomstandighedenbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid armoede/schulden en handhaving/fraudebeleid)
 • Diende in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel door EU-burgers (Wet toets rechthebbenden bijstand) (33.984)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid tot ontbinding van kerkgenootschappen als die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde (34.465)

op het gebied van de EU
 • Was in 2021 rapporteur voor een voorstel voor betere samenwerking bij opsporingsteams tussen EU-landen bij justitiële en politie-onderzoeken

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als ambtenaar van de directie Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordiging achtereenvolgens waarnemend projectleider (2007), projectleider en voorzitter van de werkgroep project 'kwaliteit over de grenzen' (2007-2009), voorzitter van de werkgroep 'kennis en kwaliteit' (2008-2009) en projectcoördinator 'kwaliteit habeas corpus' (2008-2009)

uit de privésfeer
 • Zijn vader is Marokkaans, zijn moeder Friezin

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Nicole Besselink, "'Ik heb geleerd mijn grenzen te verleggen'", Trouw, 20 augustus 2013

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.