Jaarconferentie Associatie van Europese Senaten in teken van tienjarig bestaan

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op donderdag 15 april 2010.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer P.R.H.M. (René) Van der Linden, neemt deel aan de jaarconferentie van de Associatie van Europese Senaten (AES) die van 15 tot 17 april plaatsvindt in Rome. De conferentie, die wordt gehouden in het sierlijke Palazzo Madama in Rome, staat in het teken van het tienjarig bestaan van de associatie. Inmiddels zijn vijftien Europese senaten lid van de AES.

Van der Linden is één van de sprekers tijdens de conferentie. De Kamervoorzitter geeft zijn visie op het thema ‘de ontwikkeling van de parlementaire diplomatie’, waarbij met name de rol van de senaten wordt belicht. In zijn toespraak wijst Van der Linden op de sterk toegenomen interdependentie, niet alleen tussen de Europese regeringen, maar ook tussen de parlementen die gezamenlijk beleidsinitiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad moeten beoordelen. Ook in hun relatie tot internationale organen en NGO’s spelen nationale parlementen steeds meer een rol in het diplomatiek verkeer. Hieraan vorm geven is niet alleen voorbehouden aan de regeringen. Ook de Europese senaten hebben hierin een positie, en zullen meer en meer hun inbreng leveren, stelt de Voorzitter van de Eerste Kamer. 

Ook de Voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, neemt deel aan de conferentie. Als gastspreker neemt hij deel aan een debat over de rol van de senaten in hun tweeledige relatie met hun nationale regering enerzijds, en met de instellingen van de Europese Unie anderzijds. 

Aanvankelijk stond op de avond van de eerste conferentiedag een feestelijk diner gepland. Het diner is echter afgelast op voorstel van de Italiaanse gastheer, senaatsvoorzitter Renato Schifani, uit piëteit met de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig. Hierbij kwamen op zaterdag 96 inzittenden om, waaronder behalve de Poolse president Kaczynski ook de beide ondervoorzitters van de Sejm (de Tweede Kamer van het Poolse parlement) en de ondervoorzitter van de Poolse Senaat.