Premier vraagt Raad van State advies inzake informatieplicht over koninklijk huis

vrijdag 23 april 2010

Premier Balkenende i wil dat de Raad van State i advies uitbrengt over de reikwijdte van de informatieplicht aan het parlement over zaken betreffende de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis. Hij wil het advies, nadat het is uitgebracht, tezamen met een regeringsstandpunt aan de Tweede Kamer voorleggen.

De Tweede Kamer stelde eerder deze maand vragen over de aankoop van twee percelen in Argentinië door de Prins van Oranje en prinses Máxima. De premier liet de Kamer weten dat dit een privéaangelegenheid betreft. Vanwege de voor de koning(in) en de vermoedelijke opvolger geldende ministeriële verantwoordelijkheid i is het de vraag in hoeverre het respecteren van de persoonlijke levenssfeer hierbij beperkingen oplegt.

Omdat in een eerdere notitie uit 2000 over het koningschap aan dit aspect geen aandacht is besteed, wil de premier dat hierover alsnog uitspraken worden gedaan.

bron: ANP