Bundel verschenen met portretten van de Nederlandse eurocommissarissen

dinsdag 11 mei 2010

In Den Haag is een bundel gepresenteerd met biografische portretten van de tien Nederlanders die lid waren van de Europese Commissie i en van haar voorloper, de Hoge Autoriteit van de EGKS i. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de oud-eurocommissarissen Frans Andriessen i en Frits Bolkestein i. De bundel is verschenen onder auspiciën van het Montesquieu Instituut i.

In de bundel staan biografische schetsen van onder anderen Sicco Mansholt i, Henk Vredeling i, Frans Andriessen, Frits Bolkestein en Neelie Kroes i, met als invalshoek hun werkzaamheden in de Europese Commissie. Zodoende biedt de bundel tevens een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking vanaf 1950. In de inleiding wordt nader ingegaan op rol, werkwijze en betekenis van de Europese Commissie.

Frits Bolkestein hield een pleidooi voor een kleinere Europese Commissie. Teveel commissarissen - nu 27 en na eventuele uitbreiding worden dat er nog meer - leidt volgens hem tot veel onnodige Europese regelgeving. Hij vindt dat er een Commissie moet komen van 12 of 15 leden. Net als de Veiligheidsraad zou de Europese Commissie permanente (zes) en wisselende leden (zes of negen) moeten krijgen. Bolkestein erkende overigens dat dit pleidooi vooralsnog weinig kans maakt, vanwege het belang dat wordt gehecht aan de 'eigen' commissaris.

De Nederlandse Eurocommissarissen (PDF)