Drs. K. (Kees) Verhoeven

foto Drs. K. (Kees) Verhoeven
bron: Tweede Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kees Verhoeven (1976) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij was directeur van de regio Amsterdam van MKB Nederland. Als Tweede Kamerlid houdt de heer Verhoeven zich vooral bezig met Europese zaken, digitalisering, inlichtingendiensten en privacy. Hij was in 2012-2013 voorzitter van de tijdelijke commissie huizenprijzen. De heer Verhoeven is sinds 2017 vicefractievoorzitter.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Kees (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 25 april 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2007

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • secretaris Nationale Winkelraad, MKB Nederland, van augustus 2004 tot augustus 2006
  • directeur MKB-Nederland, regio Amsterdam, van augustus 2006 tot juni 2010
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 juni 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
  • lid stuurgroep inburgering Amsterdam, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2009 tot 2010
  • lid Ledenraad Amnesty International Nederland, van augustus 2010 tot 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • voorzitter tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 2012 tot 2 april 2014
  • rapporteur voor de Brexit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf maart 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
  • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over mededinging in de digitale economie (35.134)
  • Diende in 2019 samen met Rob Jetten een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van de Europes Unie in de Grondwet (eerste lezing) (35.202)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Woonde in zijn jeugd in het Zeeuwse Kloetinge

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Amendementen

Alleen amendementen bij wetsvoorstellen tot herziening van de Grondwet zijn opgenomen.
 
2017-04-11 33989, nr. 12 - Amendement Verhoeven over het verstevigen van het uitgangspunt van een rechterlijke machtiging voor het beperken van het brief- en telecommunicatiegeheim - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - verworpen

12.

Moties

Alleen moties behorende tot dossiers over wetsvoorstellen tot herziening van de Grondwet zijn opgenomen.
 
2017-04-12 33989, nr. 14 - Motie Verhoeven over een aanvullende grondwettelijke bescherming tegen inmenging door derden - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - verworpen
2017-04-12 33989, nr. 13 - Motie Verhoeven over bescherming van zowel verkeersgegevens als inhoud van communicatie - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - verworpen

13.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.