Conservatisme volgens Pechtold

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel, gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2010, 3:27, column.

Volgens Alexander Pechtold van D66 moet de SP gezien worden als een conservatieve partij. Dit weekend bij Paul de Leeuw en zojuist bij DDWD gebruikt hij die aanduiding als een diskwalificatie.

Conservatisme is in zijn ogen slecht want het houdt de vooruitgang tegen. Als je echter kijkt naar de onderwerpen waar hij aan denkt dan moet je constateren dat vooruitgang bij Pechtold voor veel mensen achteruitgang inhoudt.

D66 gaat er prat op dat zij als enige partij in het vorige verkiezingsprogramma al aankondigde dat de AOW-leeftijd omhoog moet. Het is juist dat D66 als eerste over dit thema begon en dat ook kennelijk ziet als een vooruitgang. Als je het mij vraagt, zou het een enorme vooruitgang zijn als de AOW-leeftijd op 65 jaar houden en we erin slagen om meer mensen tussen de 60 en 65 aan het werk te krijgen. Vorige week bezocht ik het ROC-Amsterdam en sprak ik een oud-collega. Hij vertelde me dat op onze school bijna niemand tot zijn 65-ste lesgaf. Daar is dus een wereld te winnen. AOW op 65 houden conservatief? Ik dacht het niet.

D66 wil ook de basisbeurs afschaffen voor bepaalde groepen studenten en overgaan op een leenstelsel. De partij noemt zich graag de ‘onderwijspartij’ maar vergeet gemakshalve dat juist studenten uit lage inkomensgroepen grote moeite hebben met torenhoge studieschulden en om die reden van studeren af zullen zien. Is behoud van de basisbeurs conservatief? Dan ben ik graag conservatief en met mij honderdduizenden beursstudenten.

D66 wil ook al geruime tijd de arbeidsmarkt ‘hervormen’. Als politici spreken over ‘hervormen’ of ‘moderniseren’ dan is het oppassen geblazen. In de praktijk bedoelen ze dan afschaffen, opheffen, verminderen of versoberen. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. D66 wil het voor werkgevers makkelijker maken om mensen te ontslaan. Is behoud van werknemersrechten nu opeens conservatief? Ga het eens vragen aan al die werknemers in de bouw, de transportsector en andere bedrijven waar mensen nu massaal op straat worden gezet, mijnheer Pechtold.

D66 is in de peilingen groot geworden door het verzet van Pechtold tegen Wilders, die eer komt de veilingmeester uit Wageningen toe. Met zijn ‘hervormingsagenda’ gaat hij echter de kiezer niet overtuigen, dat weet ik zeker. Ik ben blij dat de standpunten van D66 in deze campagne wat meer aandacht krijgen dan de gladde praatjes die Pechtold zo vaak en makkelijk in beeld brengen op de televisie. Bij deze verkiezingen gaat het immers om forse bezuinigingen en dus om het sociale gehalte van de Nederlandse samenleving. Kiezers die hechten aan het sociale karakter van ons land zijn bij D66 aan het verkeerde adres. Zoveel wordt in deze campagne in ieder geval wel duidelijk.