Kamerleden dienen voorstel in over handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

dinsdag 15 juni 2010

De Tweede Kamerleden Boris van der Ham i (D66), Naima Azough i (GroenLinks) en Anja Timmer i (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om handicap en seksuele gerichtheid toe te voegen aan het non-discriminatiebeginsel in artikel 1 van de Grondwet.

Het expliciet noemen van  handicap als non-discriminatiebeginsel werd in 2001 al als wens geuit door de Tweede Kamer, die toen daarover een motie-Rouvoet aannam. Het noemen van seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond is onder meer bepleit door de Commissie Gelijke Behandeling, het COC en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het ingediende voorstel is een overwegingsvoorstel (eerste lezing). Na aanvaarding ervan zal, na Tweede Kamerverkiezingen, een behandeling in tweede lezing moeten plaatsvinden.